ความเห็น


ขอบคุณครับอาจารย์ณัฐพัชร์ แวะเข้าไปดูแล้วครับ เยอะแยะเลยครับ

 • แต่เดิมนั้นก็เชื่ออยู่ครับว่าคงต้องมีกิจกรรมดีๆทั้งเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและพัฒนาสุขภาพอย่างบูรณาการในสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ที่น่าสนใจอยู่มากมายในโรงเรียนครับ
 • แต่ให้โรงเรียนทำอยู่ในกรอบของตนเองนั้นก็ดีมากอย่างยิ่งแล้วครับ ผมว่าสถานศึกษาทุกแห่งของประเทศ ทั้งโรงเรียนหนองบัวบ้านผมและที่อื่นๆนั้น ทั้งคุณครูและเด็กๆงานหนัก แออัดเกินไปมากแล้วครับ
 • มีเวทีระดมศิษย์เก่าและชุมชนภายนอกที่ใส่ใจการศึกษาเด็กและการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของสังคม ที่พร้อมจะสนับสนุนโรงเรียนและพร้อมจะเป็นเวทีรับลูกเชื่อมให้โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับโลกกว้างได้เร็วๆ อยู่ข้างนอก ที่ไม่ต้องทำให้เป็นงานเพิ่มขึ้นมาอีกในภาระงานของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนแบบสบายๆอยู่นอกโครงสร้างอย่างนี้ไปก่อนผมว่าก็ดีมากเหมือนกันนะครับ
 • ความไม่ต้องเริ่มต้นให้เป็นงานนั้น หากคุณครู นักเรียน และโรงเรียน เห็นว่าได้ประโยชน์และเป็นเวทีรองรับการสร้างสรรค์สิ่งใดได้ ก็จะได้เข้ามาใช้และสร้างให้มันเป็นอย่างที่อยากเห็น ได้ทั้งงาน ได้ทั้งการเดินออกมาหาวัตถุดิบกลับไปทำงาน และได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอันกว้างขวาง โดยทำไปตามความสนใจส่วนบุคคลของคุณครูหรือเด็กๆที่ออกมา ไม่ต้องแบกความรับผิดชอบองค์กรออกมาด้วยซึ่งจะทำให้หัวไม่แล่น และไม่เป็นตัวของตัวเองพอที่จะทำงานสร้างสรรค์
 • และเมื่อดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนได้ตรงส่วนไหน ก็จะได้นั่งเลือกสรรเอาไปตามความพร้อมโดยถือเอาการพัฒนาโรงเรียนและผลที่จะเกิดต่อเด็กเป็นตัวตั้ง พวกเราทั้งเป็นสังคมแวดล้อมและศิษย์เก่า ก็จะได้มีส่วนร่วมในทางอ้อม ซึ่งสิ่งที่ทำก็มีประโยชน์และคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง แต่สิ่งใดที่เป็นผลดีต่อโรงเรียน ก็จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆช่วยคุณครู ซึ่งก็อนาคตของประเทศนั่นละครับ โดยไม่ต้องไปทำให้คุณครูและคนทำงานไม่มีอิสระที่จะคิดและทำ ในทางวิชาการ
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนก็เคยร่วมสนับสนุนเหมือนกันครับ ผมเคยส่งสื่อและเอกสารความรู้ เพื่อสนับสนุนคุณครูได้ใช้พัฒนาเอดส์ศึกษา และให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในเยาวชน ไปให้เพื่อนซึ่งเป็นครูอยู่ที่นั่นอยู่เหมือนกัน
 • พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี