ความเห็น 1812077

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

สวัสดีครับ อาจารย์

ภาพแมวฮามากๆ ดูขำๆ แต่ก็น่าสงสาร ตกลงมาจากโต๊ะ ตกแล้วตกอีก ท่าลงฮาสุดๆ

ขอบคุณครับ