ความเห็น 1811741

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณพี่ครู ป.1 คาดว่า พี่อี๊ดแจ้งไปที่โรงเรียนนะครับ
  • ครูภาษาไทยท่าทางงานยุ่งๆๆนะครับ
  • มีงานดอนเจดีย์ใช่ไหมครับ