ความเห็น 181160

วิศวกรทางสังคม

 

ท่านหอยขมครับ

ดีใจด้วยที่กลับไปครบอาการ32

มีคนสนใจตามเรียนรู้

โปสเตอร์ ลางแทงความรู้ความคิด ก็ระดมเขียน

จะนำไปให้คนอิ่นได้เรียนต่อไป

พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับ

ฝากความคิดถึงชาวค่ายทุดคนครับ

หลังคณะกลับไปฝนตก อากาศดี ครับ