ความเห็น 181027

การรวมน้ำใจ ก่อให้เกิดพลังใจ

กรรมการต้องทำตารางแล้วมั๊ง

ข้อไหนได้คะแนนเท่าไหร่

ส่วนมากยังไม่เข้าใจไปคุยเรื่องอื่น