ความเห็น 1810181

สอบเค้าโครงดุษฎีฯ(1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์

  • คนเก่งไม่ได้เป็นคนที่จะสำเร็จทุกคนเสมอไป แต่คนรับผิดชอบทุกคนมีโอกาสสำเร็จมากกว่า...
  • ชื่นชอบวลีประโยคนี้มาก ขออนุญาตินำไปใช้ในบางโอกาสอื่นๆ
  • คนประสบความจำเร็จทุกคนไม่ใช่คนเก่ง (เรื่องเรียน) เสมอไป แต่คนที่มี ๓ R คือ คนที่มีโอกาสประความสำเร็จและมีความสุขมากกว่า
  • 1. Respect for self  เคารพตัวเอง
  • 2. Respect for others เคารพผู้อื่น
  • 3. Responsibility for all your actions รับผิดชอบต่อการกระทำของตน
  • หลักการจากดาไลลามะที่ส่งผ่านมาสู่เรา (คิดว่าอาจารย์ทราบดีอยู่แล้ว)
  • ข้อที่ 3 เรื่องความรับผิดชอบช่างสอดรับ และสอดคล้องกับอาจารย์เหลือเกิน
  • เจริญพร