ความเห็น 180986

ขอหยุดบันทึกบล็อก ๗ วัน ค่อยพบกันเมื่อกลับจากนิวซีแลนด์

เขียนเมื่อ 
  • เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ
  • อย่าลืมเก็บเรื่องและภาพมาเล่าด้วยนะครับ