ความเห็น 18070

my experience in kumpangpet university

ไร้นาม
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

Today I taught  a group of master degree students of Kumpangpet University in the Curriculum and Instruction. It was my first time I did with this group.

          I guided them to learn how to work with blog; register,create blog ,manage blog, etc. for subscribing in http://www.gotoknow.org/nu-cai communities.

          They came from various schools in Kumpangpet province.Some students were knowledgeble in computer while others were novice. Although they were  different in their backgrounds, everyone had his goal and developed his capacity toward it.

ขออภัย ที่มาลองบันทึกภาษาอังกฤษของอาจารย์

มีอยู่อย่างหนึ่งที่วัฒนธรรมการเรียนในชั้นแบบ ไทยๆ กับแบบ ต่างประเทศ ต่างกัน ที่สังเกตได้จากบันทึกของอาจารย์ คือการบอกว่านักศึกษา ไม่มีความรู้ ในแง่มุมของต่างประเทศ จะไม่พูดว่า ความรู้นักเรียนเป็นศูนย์ แต่จะบอกว่ายังใหม่กับเรื่องนั้นๆ

บางทีคนที่เก่งภาษาอังกฤษ อาจเข้ามาช่วยดู gramma ให้อาจารย์ได้ดีกว่าที่พยายามลองทำให้นี้

ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน