ความเห็น 1804123

บุปผา อ่ำสงวน 46311064

Hongson Student ..
IP: xxx.143.163.26
เขียนเมื่อ 

" เรียนรู้ว่า..ไม่มีทางได้ทุกๆอย่างที่หวังไว้

อดทน และอย่าได้เสียกำลังใจ

อย่าท้อ และขอให้เริ่มใหม่อย่างมีพลัง "

> จะมีครั้งนี้เป็นครั้งเดียว และครั้งสุดท้ายที่หนูจะได้คะแนนวิชาครูน้อย *

ศุกร์ 15/01/53 คะแนนไม่พึงประสงค์ที่สุดค่ะ TT^TT

ศุกร์หน้าหนูต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ให้ได้ !!

...