ความเห็น 18019

แรงดี น้ำดี สมองดี

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.160
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิตและท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • การออกกำลังตอนเช้าและตอนเย็นไม่แตกต่างกันมากครับ...
    (1). การออกกำลังตอนเช้ามีข้อดีที่อากาศเย็นกว่า ทำให้ออกกำลังได้นาน และแรงขึ้น เช่น วิ่งได้เร็วขึ้น เหนื่อยช้ากว่า ฯลฯ
    (2). มีการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายตอนเย็นช่วยควบคุมน้ำหนัก ป้องกันโรคอ้วนได้ดีกว่าตอนเช้า
  • ดีใจมากครับที่ทราบว่า ครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์ขจิตก็ออกกำลังกาย ถ้าครูบาอาจารย์ออกกำลังกายจะเป็นแบบอย่างที่ดีมากสำหรับลูกศิษย์ และประชาชน...
  •    >>   >> >> >> 
    ขอขอบคุณ และขอให้อาจารย์ขจิต ตลอดจนท่านผู้อ่าน ท่านผู้แสดงข้อคิดเห็นทุกท่านมีสุขภาพดี มีแรงดี น้ำดี และสมองดี จะได้ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้มากหน่อย และนานหน่อยครับ...