ความเห็น 180155

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการ หลวงพี่พระมหาชัยวุธ

        ผมได้รวบรวม รายชื่อสำนักพิมพ์ที่จัดทำหนังสือแนวศาสนา ปรัชญาและจิตวิญญาณ และได้โทรไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจาบางแห่งแล้ว พบว่าขั้นตอนเป็นดังนี้ครับ

  • เลือก สนพ. ที่คาดว่าน่าจะสนใจผลงานของเราก่อน โดย

                 - ดูตัวอย่างหนังสือที่สำนักพิมพ์ดังกล่าวเคยจัดทำมาก่อนว่าน่าจะตรงกับแนวเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอไหม

                 - ดูการตลาดของ สนพ. นั้นจากการวางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำ (เช่น SE-ED, ร้านนายอินทร์, ร้าน B2S) หรือการกระจายเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย (เช่น ระบบการขายตรงเข้าสู่สถาบันหรือองค์กรต่างๆ) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ด้วยครับ

  • ติดต่อ สนพ. เพื่อสอบถามผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาเบื้องต้น (ผู้ประสานงาน) แจ้งความประสงค์ของเรา และขอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาหนังสือ (สำคัญ - ขอทราบกรอบเวลาในการตัดสินใจ หากช้ากว่ากำหนด อาจต้องคอยติดตามเป็นระยะ แต่หากช้ามากๆ ก็อาจพิจารณาส่ง สนพ. อื่น)

  • ต้องตกลงกับ สนพ. ให้ชัดเจนว่าการจัดทำหนังสือเป็นการว่างจ้างให้พิมพ์ (เสียค่าใช้จ่าย) หรือ เสนอให้สำนักพิมพ์จัดพิมพ์เผยแพร่ให้ (ได้ค่าตอบแทน แต่อาจเป็นหนังสือ หรืออื่นๆ ตามแต่การตกลง)

  • จัดเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งให้สำนักพิมพ์ (สนพ.) พิจารณา) หากเคยทำเป็นหนังสือแล้ว และพอมีเหลือ ก็ส่งหนังสือไปให้ได้ หากยังไม่มี ให้จัดพิมพ์ส่งไป (พร้อมสารบัญ) ในขั้นตอนแรกนี้ ยังไม่ต้องให้ไฟล์ข้อมูลไปครับ

จึงกราบเรียนมาด้วยความเคารพ

บัญชา ธนบุญสมบัติ