ความเห็น 180150

การรวมน้ำใจ ก่อให้เกิดพลังใจ

อ้อ! รางวัลมีให้แน่นอน

ชั้นแรกนี้รับไปก่อน

อาจารย์ตอบว่า สำคัญที่ใจ  ยกใจให้เอาไปเล๊ย! อิๆ