ความเห็น 1800043

ธรรมะ จากเพลง "ปล่อย" อ้น ธวัชัย ชูเหมือน

ครูบ้านนอก
IP: xxx.26.232.3
เขียนเมื่อ 

ใครคือครู ครูคือใคร

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมาลย์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ก็ขอให้บอกและติดต่อมาได้ครับทางเมล์ยินที่เสมอ

จากคนที่เป็นคนดีได้วันนี้เพราะมีครู