ความเห็น 1798611

ปัญหาการเมืองไทย

ศิษย์วัด
IP: xxx.49.30.234
เขียนเมื่อ 

การเมืองคือการหลอกลวง

http://watcanoon.igetweb.com/