ความเห็น 1796983

หนังสือครูเพื่อศิษย์ ส.ค.ส. กำลังใจจากคุณหมอวิจารณ์ พานิช

เขียนเมื่อ 

"หนูสัญญาว่า หนูจะเป็นครูด้วยจิตวิญาณ มิได้เป็นครูแต่เพียงหน้าที่อย่างเดียว"

พี่ขอปรบมือให้ด้วยความชื่นชมจริงๆ ค่ะ

คงไม่ช้าที่จะสวัสดีปีใหม่ครูตุ๊กแกคนดี