ความเห็น 179225

วิศวกรทางสังคม

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้ข้อคิดขอนำไปใช้นะครับ

แต่สงสัยตรงกลุ่มฝรั่ง  "ทำไมกล้วยฝรั่งใหญ่" มันเกี่ยวกันตรงไหนเนียะ...