ความเห็น 179016

เทคนิคพื้นฐานในการเขียนข้อความ เพื่อป้องกันอาการจุกเสียด ที่ผมใช้คือ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากค่ะ
  • พร้อมนำไปปฎิบัติในข้อแรก ส่วนข้อ 2 ทำเป็นประจำ มักจะเขียนไว้ก่อนนำไป paste เพราะเคยมีประสบการณ์แล้วเศร้ามา 2 ครั้ง (คือกลับมาเขียนไม่เหมือนเดิม) ตามความตั้งใจในครั้งแรก)