ความเห็น 1789272

นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง..เด็กดีที่ต้องชม

ดรุณ๊
IP: xxx.157.146.244
เขียนเมื่อ 

ดีดีคะ

ไม่ได้มาเม้นตั้งนานรู้สึกคิดถง

ช่วงนี้ใกล้จะสอบโอเนตเอเนตเลยต้องฝึกสอบบ่อยๆ(ครูหน่อยบอกให้สอบ)

เพราะว่ากลัวสอบไม่ได้

ช่วงสุดท้ายก็ขอให้คนอ่านมีความสุข

ดรุณี