ความเห็น 178841

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

เจริญพร ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

อาตมาเคยเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ หลายเล่ม พิมพ์เผยแพร่ในงานบุญตามวาระ ...

มีผู้แนะนำว่าให้ลองเสนอสำนักพิมพ์ แต่รีรอมาตลอด อยากขอคำแนะนำในการเสนอสำนักพิมพ์เพิ่มเติม...

เจริญพร