ความเห็น 178615

พ่อทอง ศรีธรรมมา

เขียนเมื่อ 
  • ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่ดีที่สุด
  • ทุกคนได้ประโยชน์เท่าเทียมกันที่สุด
  • ความขัดแย้งน้อยที่สุด