ความเห็น 17846

แรงดี น้ำดี สมองดี

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.144.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์จันทวรรณเป็นพิเศษสำหรับข้อคิดเห็น...
  • คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะ "คิดอะไรออก" หรือได้ข้อคิดอะไรในระหว่างการออกกำลังกายแบบที่อาจารย์เล่ามาครับ...
  • ผมเองรู้สึก "ขอบคุณ" ท่านผู้อ่าน และท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น โดยเฉพาะข้อคิดเห็นของอาจารย์จันทวรรณมีประโยชน์มากครับ...
  • ขอขอบคุณ และขอให้อาจารย์ ตลอดจนท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี แรงดี น้ำดี และสมองดีด้วย จะได้ทำประโยชน์สาธารณะได้มาก และทำได้นานๆ...