ความเห็น


  • เห็นความแตกต่างกันมากเลยนะครับ
  • แต่อย่างการรวบรวมสิ่งของมาจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของวัดหนองกลับ อำเภอหนองบัวนั้น ก็ยังขาดการสร้างเนื้อหาที่ทำให้สิ่งจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวชุมชน ให้ได้การเรียนรู้จากการศึกษาและการเยี่ยมชมด้วยตนเอง ทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเรื่องราววิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง
  • การที่ไม่มีข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้ไปด้วย ชาวบ้านและคนเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ก็จะได้ความรู้สึกเพียงมีสิ่งของแปลกๆและอยู่ในสภาพห้องเก็บรวบรวมสิ่งของสำหรับอนุรักษ์หรือรักษาไว้เท่านั้น แต่ไม่ได้ประบการณ์ทางสังคมและการเรียนรู้ให้ชีวิตมีความรอบด้าน กว้างขวาง มีความรู้ความเข้าใจและทรรศนะสร้างสรรค์เพื่อจัดวางตนเองให้ดำเนินชีวิตและทำการงานในสังคมอย่างมีความสุข
  • การที่จะได้การเรียนรู้ก็จะต้องอาศัยมีคนมาคอยเล่าและถ่ายทอดให้ฟังไปทุกครั้ง
  • คุณครูอ้อยเล็กมีวิธีจัดวางภาพที่เอื้อการเรียนรู้ในประเด็นที่ต้องการได้ดีจริงๆนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี