ความเห็น 1782928

หนังสือครูเพื่อศิษย์ ส.ค.ส. กำลังใจจากคุณหมอวิจารณ์ พานิช

เขียนเมื่อ 

เป็น ส.ค.ส. ที่คุณค่าน่าประทับใจ

และควรเก็บรักษาไว้ด้วยความทรงค่า

ไม่ใช่ค่าของหนังสืออย่างเดียว...

แต่เป็นค่าของครู..ผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์

รักษาความดีไว้..มีกำลังใจ..สู้ต่อไป..ทาเคชิ!!