ความเห็น


รายงานการประชุม การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

ณ ห้องประชุม กรุงเก่า

วันที่ 5 มกราคม 2553

1. กลุ่มเป้าหมาย  เรื่องเด็ก สถานที่ กศน.พระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบ

- ประชาสัมพันธ์งาน

- กำหนดการต่าง ๆ  พิธีการ

2. กิจกรรม

                - กศน. อำเภอนครหลวง    เจ้าหน้าที่ 8  คน

                - กศน.อำเภอบ้านแพรก                   2  คน

                - กศน.อำเภอท่าเรือ                          2  คน

                - กศน.อำเภอวังน้อย                             1  คน

                - กศน.อำเภอบางไทร                           4  คน

                - กศน.อำเภออุทัย                                  1  คน

                - กศน.อำเภอบางปะหัน                      1  คน

                - กศน.อำเภอบางซ้าย                           1  คน

                - กศน. อำเภอบางบาล                          1  คน

                - กศน.อำเภอมหาราช                           1  คน

                - กศน.ผักไห่                                           3  คน

                - กศน.บางปะอิน                   8  คน

                - กศน.ลาดบัวหลวง                              2  คน

กศน. ที่รับผิดชอบ กิจกรรม

                - กศน.อำเภอนครหลวง มีกิจกรรม 1. เปิดพจนานุกรม   2. ระบายสีปูนปาสเตอร์       8  คน

                - กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา   ปิดลูกโป่ง   15 คน

                - กศน.อำเภอบางบาล        จานบิน    ,มหาราช  , ท่าเรือ  4 คน

                - กศน.อำเภอบาบไทร       สมุดทำมือ, ระบายสีรูปภาพ   4  คน

                - กศน.อำเภอลาดบัวหลวง  เขียนป้ายผ้า   ,  กศน.อำเภอบ้านแพรก  4  คน

                - กศน.อำเภอผักไห่       ปาลูกโป่ง   กศน.อำเภอบางซ้าย  กศน.อำเภอวังน้อย  5  คน

                - กศน.อำเภอบางปะอิน     เกมส์เสือมือไว  , โยนห่วง  8   คน

 

 

 

 

 

3. ค่าวัสดุ  ใช้งบประมาณส่งเสริมการอ่าน  1 แสนบาท

                - ใช้โครงการเดิมและเพิ่มพื้นที่ เพื่อเบิก งปม.

4. อุปกรณ์ใช้ในสถานที่

                - โต๊ะ  สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา + กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบ

                - เต้นท์  สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบ

5. พิธีการ

                - เปิดงาน 8.00- 9.00 น.

                - โทรฯ บอกเครือข่าย ATV. ในอยุธยา

                - การประชาสัมพันธ์  ผอ.พานิช แจ้งเครือข่าย ช่วยออกเสียงตามสาย

                -ขั้นตอนการกล่าว ผอ.สนง.กสน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบ

6. สพฐ. ให้กระเป๋าจำนวน  300 ใบ

              หนังสือนวนิยาย    500 เล่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันที่ 9 มกราคม  2553

ณ ท่าน้ำวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

                โดยเรือห้องสมุดเคลื่อนที่จากกรุงเทพฯ มาจอดที่ท่าน้ำวังจันทรเกษม มีหนังสือดี ๆ บริการเด็ก และเยาวชน มีกิจกรรมและรางวัลแจกมากมาย

Ä ทุกกิจกรรมมีรางวัลแจกมากมายขอเชิญทุกคนเข้าร่วมตั้งแต่เวลา 08.00 น.

 

2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็ก

                จัดโดย กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วย

-          ปิดลูกโป่ง

-          จานบิน

-          สมุดทำมือ

-          ระบายสีรูปภาพ

-          เขียนป้ายผ้า

-          ปาลูกโป่ง

-          เสือปืนไว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี