ความเห็น 178232

Wallpaper...พักใจ

เขียนเมื่อ 

เห็นดวงตา ก็รู้ว่า

สำเนาถูกต้อง เลยครับ