ความเห็น 178072

วิศวกรทางสังคม

เขียนเมื่อ 

ฮือ ๆ ๆ ๆ  ๆ

        ซึ้งค่ะ ซึ้ง

        ก๊าก ๆ ๆ ๆ