ความเห็น 177708

วิศวกรทางสังคม

P

.ใจตรงกัน ถามครับ

มีเหตุผลเยอะ ต้องรอรายงานสรุปช่วงสายๆวันนี้ละครับ

ขอบคุณที่ช่วยตามมาฮาเฮ