ความเห็น


ผมมีคำถามครับครูเม้ง...เค้ง

ที่ว่าพุทธศาสนานั้นมีกระบวนการคิดแบบปัญญาสู่ความรู้นั้น

พอดีผมมีหนังสือ "วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม" ของพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตโต) อยู่ใกล้มือ เลยหยิบมาพลิกดูก็เจอหน้า 11 หัวข้อ ข)กระบวนการของการศึกษา  ผมขอสรุปเพื่อให้พอกับเนื้อที่ และเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะครับ...

กระบวนการของการศึกษา(ในพุทธศาสนา)นั้นแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ เรียกว่า ไตรสิกขา(หลักการศึกษา 3 ประการ) คือ

  1. อธิสีลสิกขา(ศีล) การฝึกฝนอบรมด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ
  2. อธิจิตตสิกขา(สมาธิ) การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม
  3. อธิปัญญาสิกขา(ปัญญา) การฝึกฝนอบรมทางปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

คำถามของผมก็คือ เมื่อบทความข้างต้น(ของพี่)บอกว่าพุทธศาสนานั้นมีกระบวนความคิดจากปัญญาสู่ความรู้นั้น และเมื่ออ้างจากกระบวนการเกิดปัญญาที่ผมยกมานั้น กว่าที่เราจะเกิดปัญญาจริงๆ นั้นยากแสนยาก เพราะต้องฝ่าด่านอรหันต์สองด่านคือ ศึล และ สมาธิเสียก่อน ซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่ายาก ก็ไม่แน่ว่าชาตินี้จะทำกันได้ทุกคนหรือเปล่า แล้วถ้าเรายังไม่เกิดปัญญา หรือกำลังอยู่ในกระบวนการที่ทำให้เกิดปัญญานั้น เมื่อไหร่กันล่ะครับที่เราจะได้มีความรู้ (เพราะต้องรอให้เกิดปัญญาก่อน) และได้เอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม?

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี