ความเห็น


            สำหรับองค์กรและหน่วยงานของดิฉัน เป็นองค์กรการกุศล ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการจึงไม่สลับซับซ้อนเหมือนองค์กรอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานดังนี้ งานการเงินและบัญชี งานอบรมสัมมนา/สมาชิก งานบรรเทาทุกข์ งานดวงตา/อวัยวะ งานโลหิต งานโครงการที่พิเศษ/โครงการพระราชดำริ

            ในการบริหารจัดการในด้านงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี จะใช้การบริหารจัดการแบบ CFO โดยเน้นการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพราะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบนี้ ส่วนมากจะเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตัวอยู่ตามสายงานอยู่แล้ว ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องดู Process ต่าง ๆ เพียงแต่เน้นความต้องการความสัมฤทธิ์ผลก็เพียงพอ โดยการนำเทคโนโลยี IT มาช่วยในระบบการเงิน การบัญชี เพื่อความสะดวกรวดเร็ว พร้อมข้อมูลการเงินและบัญชีสามารถที่จะ Link ส่งยังหน่วยงานต้นสังกัด คือ สภากาชาดไทย ในการทำงบประมาณ รายงานสรุปสถานการณ์เงินในรอบ 1 เดือน และสรุปฐานะการเงินในรอบ 3 เดือนให้สภากาชาดไทย พร้อม Link ข้อมูลภายในภาค (7 จังหวัดในภาค 4) และในฐานะที่เป็นภาค ต้องจัดประชุมภาคทุก 3 เดือน พร้อมทำหนังสือผลงาน ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ ภายในภาคต้องติดต่อเชื่อมโยงกันได้หมด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล ปัจจุบันจะใช้รายงานพิมพ์ส่งทางไปรษณีย์ จะไม่สะดวกและล่าช้า

            งานอบรมสัมมนา/สมาชิกใช้ CKO และ Technology Expert และเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ

            บรรเทาทุกข์, ดวงตา, อวัยวะ, โลหิต เป็นงานที่ต้องให้บริการ ใช้การบริหารจัดการ PMO, CTO และ CEO เพราะแต่ละงานต้องมีหัวหน้าโครงการ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้ข้อมูล การติดต่อประชาสัมพันธ์ การเก็บข้อมูล รวมทั้งหัวหน้า volunteer ในการทำงาน เน้นการจัดการด้านคุณภาพ และความสัมฤทธิ์ผล ควรนำ IT ในการเชิญชวนผู้มาบริจาค และจัดทำ Website ทำข้อมูลเชื่อมโยงส่วนกลางและภาค

            โครงการพิเศษ/โครงการตามพระราชดำริ ใช้ PMO มุ่งเน้นจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ IT มาช่วยในการจัดทำโครงการทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการรวบรวมและติดตามประเมินผล
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี