ความเห็น 1772588

การศึกษาไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สู่เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา"ครูเพื่อศิษย์"

เขียนเมื่อ 

มาอ่านบันทึกและมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

เป็นครู คนหนึ่งค่ะ

ชอบ รัก และสนุกค่ะ