ความเห็น 177005

หัวใจการทำงาน

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณมะนาวเปรี้ยว ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน บอกตามตรงว่าเรามีเวลาที่จะศึกษาเรื่องนี้น้อยมาก และไม่ค่อยเข้าใจวิธีการปฏิบัติ ถ้าคุณมะนาว.. จะช่วยเหลือก็ยินดีรับคำแนะนำ  คือเดิมเราเคยเป็นสมาชิกเมื่อครั้งที่สำนักงานจัดอบรมประมาณสิงหาคม 49 ซึ่งขณะนั้นเราก็ไม่ได้ทำต่ออีกเลย แต่มีบางวันที่ลองเปิดแต่ก็เปิดไม่ได้ เพราะจำ password ไม่ได้ ต่อมาที่สำนักงานจะติดตามงานและมอบหมายให้ทุกคนต้องมี blog ของแต่ละคน จึงแก้ปัญหาด้วยการสมัครสมาชิกใหม่ และเราก็เขียนเรื่องเพิ่มแต่ยังไม่จบ และว่าจะเขียนเพิ่มแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะใช้คำสั่งยังไม่ถูกต้อง หากคุณมะนาว.. มีข้อแนะนำก็เชิญ