ความเห็น 1765571

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ธวัชชัย..

อยากได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับการทอผ้าของชาวไทยยวนค่ะ

อาจารย์จะช่วยกรุณาจัดส่งให้มั้ยค่ะ

อำพร