ความเห็น 176475

บอกเวลาอย่างไรในภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้กลับไปอีกแล้ว  ขอบคุณครับ