ความเห็น


 • การคิดและชวนกันส่งเสียงปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างสุขภาวะต่างๆให้เกิดขึ้นในชุมชนหนองบัวอย่างนี้แหละครับ ที่เป็นจุดหมายของเวทีคนหนองบัวนี้
 • แต่ผมว่าหากชุมชนหนองบัวริเริ่มและทำขึ้นมาแล้ว ควรจะทำได้ดีกว่าหลายที่ เพราะเรามีทุนทางสังคมดีกว่าในหลายด้านอยู่เหมือนกัน 
 • อีกทัั้งบทเรียนทั้งจากของตลาดสามชุกและจากชุมชนหลายแห่งของประเทศ ก็นำร่องให้เห็นหลายด้านที่คนหนองบัวอาจนำมาปรับปรุงให้ดีกว่าได้ครับ
 • โดยเฉพาะการไม่ทำให้ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แออัดและการส่งเสริมทำธุรกิจค้าขายมากไป อย่างหลายๆแห่งที่อาจจะเกินความพอดี ทำให้ความเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่พอจะมีความสุขสงบอยู่บ้าง ต้องกระจุยกระจายไปหมด
 • รวมทั้งบางแห่งอาจมุ่งขายการท่องเที่ยวให้ได้เงินอย่างเดียวเลยรีบทำเกินไป เลยก็ไม่ทันได้ค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆเจียรนัย ให้เห็นคุณค่าอย่างอื่นของชุมชน ที่นอกเหนือจากการดึงดูดคนมาเที่ยวเพื่อขายของได้มากๆ ทำให้ไม่ได้มองไปไกลกว่านั้นอีก เช่น นอกจากชุมชนจะเพิ่มโอกาสการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆให้มีสุขภาวะมากยิ่งๆขึ้นแล้ว การเรียนรู้ที่ตนเองจะอิ่มเต็มทางคุณค่าที่ลึกซึ้ง แล้วก็เป็นผู้นำการเปลี่ยนให้สังคมวงกว้างด้วยการได้เรียนรู้ชีวิตและปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวและจับจ่ายทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่อง อย่างนี้ก็ได้ อย่างที่คุณนิติแตะๆขึ้นมานิดหน่อยบางแง่มุมแล้วน่ะครับ
 • อย่างหนองบัวนั้น หากมองในแง่โอกาสการพัฒนาให้เป็นแหล่งที่น่าไปเยือนแล้วละก็ ทั้งตัวตลาด ไปจนถึงวัดหนองกลับ ชุมชนชาวบ้านดั้งเดิมรอบๆ ร้านรวงเก่าๆที่เป็นตัวบุกเบิกความเป็นชุมชน และละแวกเกาะลอย(แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะซีครับ) ทำให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชีวิตชุมชนตลาดชนบท ได้ทั้งตัวเมืองเลย แล้วภายในนั้นก็มีแง่มุมในแหล่งต่างๆที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชีวิตชุมชนได้เป็นระยะๆ ทั้งหลากหลาย ทั้งมีเรื่องราวน่าเรียนรู้ให้ได้ประสบการณ์และความทรงจำทั้งน่าประทับใจและมีคุณค่า อย่างที่ผมและหลายท่านวาดรูปและเขียนขึ้นมาไว้บ้างแล้วนี่แหละครับ
 • อย่างที่คุณครูอนุกูลเคยพูดถึง ที่เรียนรู้และดูหนังแนวอนุรักษ์ของหนองบัว นั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชุมชนหนองบัว รวมทั้งข้อมูลและแง่มุมต่างๆที่ในเวทีนี้ผุดให้เห็นและประมวลรายละเอียดหลายอย่างขึ้นมา ก็สามารถนำไปพัฒนาต่อให้กับพิพิธภัณฑ์วัดหนองกลับ และสามารถทำศูนย์ข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ทางศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อท่องเที่ยวและเยือนชุมชนให้ได้ความงดงาม มีความสุข ได้ความบันดาลใจในชีวิต ในรูปแบบที่กระจายไปตามจุดต่างๆของตลาดหนองบัวและชุมชนหนองบัว
 • แต่คนที่มองเห็น ค่อยๆคุยแลกความคิด เกาะเกี่ยว หารือ ทำข้อมูล เรียนรู้และรวบรวมเรื่องราวดีๆของชุมชน และทำสิ่งต่างๆทีละเล็กละน้อยในนี้ไปก่อนก็ดีเหมือนกันครับ เมื่อมีโอกาสก็ทำไปตามกำลัง หรือใครที่เขามีศักยภาพ ก็อาจได้ข้อคิดเห็น ได้ข้อมูลแนวคิด แล้วก็นำไปขยายผลหรือผลักดันให้เกิดการทำสิ่งต่างๆต่อไปก็ได้ครับ เวทีคนหนองบัวในนี้ก็สมทบเป็นกลไกประสานความร่วมมือ และช่วยสื่อสาร ส่งเสริมการคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรึกษาหารือกัน ให้ผู้คนได้ความคิด ได้ข้อมูลคนและวาระเพื่อเดินเข้าหากันและทำสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆด้วยกันต่อไป
 • นำแนวคิดริเริ่มดีๆอย่างนี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกันอยู่เสมอๆนะครับคุณนิติ
 • พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี