ความเห็น 176156

(7)เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

เขียนเมื่อ 
อยากได้ข่าวที่เราเลือกด้วยอะ แบบเหมือนตอนนี้ข่าวมันเยอะๆๆ ไปชอบกล