ความเห็น 17601

Concept Maps "แผนที่_ความคิด"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

"พี่เม่ย"

ขอบคุณค่ะ.."พี่เม่ย"  งดงามมากค่ะ...ทางปัญญา

ความคิดที่เป็นระบบ..สื่อออกมา "Representation"..ถึงสิ่งที่เข้าใจ(Understanding)...ผ่านการมองแบบ Mind' eye...

สื่งที่สื่อ...คือสิ่งที่...อาจมีใครมา get ในสิ่งที่เรา get...นี่แหละคะคือสิ่งที่มหัศจรรย์..."มิตรภาพ"...ของการ ลปรร.