ความเห็น 17577

Concept Maps "แผนที่_ความคิด"

IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

แนวทางของพี่เม่ย...ด้วยเครื่องมือเดียวกัน...

  • ถ้าจะคิดวางแผน หรือทำงานใดๆด้วย Mindmap..ใส่ เป้าหมายไว้ตรงกลาง.. ดึงความคิดออกมาเชื่อมโยง
  • ถ้าจะเก็บบทสรุปใดๆ ให้เป็น Concept map.. ใส่ แก่น ไว้ตรงกลาง... แตกกระจาย(แต่อย่าให้กระเจิง)ความคิดในแง่มุมต่างๆออกไป