ความเห็น 1756588

การศึกษาไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สู่เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา"ครูเพื่อศิษย์"

เขียนเมื่อ 
  • มาอ่านหลายครั้งแล้วค่ะ ไม่ทราบจะเม้นอย่างไร
  • แต่รู้สึกเก้อเขินจังนะคะ 
  • ไม่อยากได้รับการยกย่องแบบนี้เลยนะคะ
  • อยากเป็นแค่ครูธรรมดา ๆ ที่ไม่มีชื่อเสียงควรแก่การยกย่อง  รู้สึกพอใจกว่าค่ะ
  • ขอขอบพระคุณคุณพี่ใหญ่ค่ะ