ความเห็น 1756161

การศึกษาไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สู่เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา"ครูเพื่อศิษย์"

เขียนเมื่อ 

มาอวยพรก่อนปีใหม่ ขอให้มีแต่ความสุขนะคะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ