ความเห็น 1753109

การศึกษาไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สู่เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา"ครูเพื่อศิษย์"

เขียนเมื่อ 
  • ปลื้มปิติไปด้วยกับหนังสือที่มีคุณค่าเล่มนี้ค่ะ ได้สัมผัสคุณครูเพื่อศิษย์บางท่านแล้ว ชื่นชมอย่างยิ่งค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่ 2553 ค่ะ