ความเห็น 1752024

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

PR_MUIC
IP: xxx.176.88.146
เขียนเมื่อ 

'เปิดบ้านหลักสูตรมหาบัณฑิต' (Open House)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดงาน'เปิดบ้านหลักสูตรมหาบัณฑิต' (Open House)

MM หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

MBA หลักสตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบทางธุรกิจ

ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.30 น.

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต (นานาชาติ)ไม่ควรพลาด!!!

ภายในงานนอกจากจะได้ข้อมูลหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์แล้ว

ยังมีการแนะนำคณาจารย์ เนื้อหาหลักสูตรโดยรวม จุดเด่นของหลักสูตรฯ ที่มี 1 เดียวในเอเชีย

พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่เรียนอันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

พร้อมทั้งรับของที่ระลึก สำหรับงาน Open House ในครั้งนี้

สนใจเข้าร่วมงาน สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-679-5053-5

หรือสามารถดูกำหนดการภายในงานได้ที่

www.muic.mahidol.ac.th/mba