ความเห็น 1749546

พระอรหันต์ขัดแย้งกันหรือไม่?

เขียนเมื่อ 

เป็น บทความที่มีประโยชน์มากขอรับ เป็นประโยชน์แก่ผมมากทั้งในแง่การให้เหตุผล การใช้หลักฐานอ้างอิง กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับ จะคอยตามอ่านขอรับ