ความเห็น 174284

KM ในบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

อภิญญา
IP: xxx.24.55.224
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าใช้เกณฑ์หรือนำนโยบายของบริษัทมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินการให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพนักงานล่าสุดของเครือปูนซิเมนต์ไทยเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ค่ะ