ความเห็น 174236

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

นายโสภณ คำสวาสดิ์
IP: xxx.120.54.22
เขียนเมื่อ 

        ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับ  ผมเคยบอกลูกว่าเวลาทำการบ้านควรปิด tv  และวิทยุ          ก็คือให้ใจจดจ่ออยู่ในสิ่งที่กระทำนั่นเอง   แต่ก็ไม่เคยสำเร็จ  เพราะลูกผมทำการบ้านไป ฟังเพลงฮิพฮอพไปด้วย  ผมมาคิดอีกทีหรือว่าคนเราบางคนสามารถแยกแยะ  หรือทำอะไหลายอย่างได้ในขณะเดียวกัน  และสำหรับผมชอบและเนื้อเพลงบางเพลงคิดตามแล้วปวดหัวครับอาจารย์