ความเห็น 1742

การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในนักศึกษาแพทย์กลุ่มรังสี ( ๒ )

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมครับ    อาจลองให้เขาบันทึก "เรื่องเล่า" ที่แสดงเรื่องจริงที่มีพลังในแต่ละหัวข้อ