ความเห็น 1738660

ฮารีรายอ - เยี่ยมญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

เขียนเมื่อ 

ผมยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับ

วันฮารีรายอ มี 2 วันครับ

คือ วันอิดิ้ลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 10 เดือนที่ 12 ในปฏิทินอิสลาม

อีกวันหนึ่งคือ วันอิดิ้ลฟิตริ ตรงกับวันที่ 29 หรือ 30 เดือนที่ 9 ในปฏิทินอิสลาม

หากวันที่ 31 ธันวาคม 2549 คือวัน อิดิ้ลอัฎฮา หรือ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าวันฮารีรายอ หรือวันอีดใหญ่ คือวันที่ทำพิธีฮัจญ์ ในนครเม็กกะ ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุนฮิจญะฮ์ ฮ.ศ. 1427

ดังนั้น วันเริ่มถือศีลอด คือ วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1427 ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 เดือนกันยายน 2549

และวันอิดิ้ลฟิตริ ซึ่งก็คือวันที่ 1 เดือนเซาวาล ปี ฮ.ศ. 1427 ก็ตรงกับวันที่ 24 เดือนตุลาคม 2549 ครับ