ความเห็น


ความคืบหน้าเรื่องวัคซีนของไทย
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ไทยผลิตเองว่า หลังต้องประสบปัญหาความไม่เสถียรของวัคซีน ทำให้ต้องเลื่อนการทดลองในคนไปถึง 3 เดือน
ขณะนี้ทุกอย่างมีความพร้อม ร้อยละ 99.9 ทั้งเรื่องของความเสถียรของวัคซีน ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อ โดยในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคมนี้ เตรียมเดินหน้าทดลองวัคซีนในคน กลุ่มแรก 24 คน ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งเป็นช่วงเช้าฉีดให้กับกลุ่มอาสาสมัครทดลองวัคซีน 12 คน จำนวนปริมาณวัคซีนที่ได้รับต่อคน 6 -6.5 ล็อก
และช่วงบ่ายฉีดวัคซีนในคน คนละ 7-7.5 ล็อก จากนั้นกลุ่มอาสาสมัครทั้งหมดจะต้องพักอยู่ในโรงพยาบาลของคณะเวชศาสตร์เขต ร้อน อีก 1 สัปดาห์ จนกว่าจะมั่นใจไม่มีอาการข้างเคียง ทั้งการปวดศีรษะ อาเจียน โดยจะมีการตรวจถึงขั้นการเจาะว่าอาสาสมัครได้รับผลกระทบจากวัคซีนหรือไม่
ทั้งนี้ การทดลองจะเป็นในลักษณะการฉีดพ่นวัคซีนเข้าทางรูจมูก และเมื่อฉีดพ่นจนครบ 2 ครั้ง และติดตาม จึงจะเริ่มการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครขนาดใหญ่ จำนวน 400 คน และทำการประเมินผล

ส่วนเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่มีการสั่งซื้อจากต่างประเทศนั้น นายแพทย์วิชัย กล่าวว่า วัคซีนทั้งหมดจะมาถึงประเทศไทยในสัปดาห์หน้า และจะนำเก็บเข้าที่องค์การเภสัชกรรม เพื่อรับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมอบให้กระทรวงสาธารณสุข กระจายวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี