ความเห็น 1736502

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผมได้อ่านและสรุปงานวิจัยเล่ม 5, 6 ไว้ที่บล็อกผมเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็จะสรุปเล่ม 7, 8 ให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะครับ