ความเห็น 1732258

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

salawin
IP: xxx.27.244.48
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ ที่กรุณาสรุปประเด็นที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สามารถมองเห็นแนวทางว่าควรนำไปวางแผนเพื่อปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร