ความเห็น 1731012

เรื่องราวของ "มาร" ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

วัชรศปัสตาวยมุทรา
IP: xxx.90.74.162
เขียนเมื่อ 

สาธุๆๆ

ไหวเพราะลมคือการเคลื่อนที่ ตามที่อธิบายไว้ในโผฏฐัพพะกับธาตุทั้งสี่

แต่คงไม่ต้องห่วงเพราะคนที่อ่านบล๊อกธรรมะย่อมมีความรู้อยู่แล้ว

กำราบมารกันครับ พวกภาคดำน่ากลัวจริง